Trợ giúp

Trợ giúp

Hướng dẫn đăng nhập vào hệ thống

Nguyen Duc Anh Kha

- Bước 1. Truy cập vào địa chỉ: https://dayhoc.vn/login.htm hoặc click vào nút đăng nhập nằm ở phía trên góc phải của trình duyệt.

- Bước 2:

Nếu đã có tài khoản thì đăng nhập từ tài khoản của mình

Hoặc có thể đăng nhập từ tài khoản Facebook

 

Như vậy đã đăng nhập thành công vào hệ thống.


Đăng nhập vào hệ thống để xem lại lịch sử nhập dữ liệu

    Trợ giúp khác

    Top